Monday, November 7, 2011

CONTOH RPH BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 (2012)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia

Kelas : Tahun 2 Merah

Tema / Tajuk : Kekeluargaan - Rumah Saya

Masa : 7:30 - 8:00 pagi

Standard Pembelajaran : 4.1.1 / Literasi 4.2

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i. menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur
ii. menyebut suku kata terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dan huruf vokal berdasarkan seni kata lagu yang dipelajari

Aktiviti pengajaran danpembelajaran :
1. Guru menunjukkan model rumah dan memaparkan
seni kata lagu.
2. Murid dibimbing untuk menyebut seni kata lagu dengan jelas.
3. Murid menyebut lirik lagu sambil melakukan aksi yang menarik.
4. Murid dibimbing untuk menyanyi lagu 'Rumah Saya' mengikut melodi lagu 'Gong Xi Fa Cai'.
5. Murid menulis perkataan berdasarkan seni kata lagu dalam lembaran kerja dengan tulisan yang kemas.
6. Murid melakar bentuk rumah idaman mereka.

Aktiviti Literasi
1. Menyebut suku kata terbuka KV yang terdapat dalam
seni kata lagu.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Nilai murni - kasih sayang
Kreativiti dan inovatif

Bahan Bantu Belajar : Komputer, slaid power point, lembaran kerja

Penilaian dan Pengajaran dan Pembelajaran : Murid menyebut seni kata lagu melalui nyanyian 'Rumah Saya'

Refleksi : 27 orang daripada 30 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum
menguasai akan diberi bimbingan (secara rakan sebaya).

Sumber : Kursus KSSR BM Tahun 2 (PPD Gombak)

No comments:

Post a Comment